ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΣΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Οι μικροί αγρότες του Β1 ετοιμάζουν σπορία:αγγούρι, κολοκύθι, πιπεριά, βασιλικό ώστε να είναι έτοιμα να φυτευτούν στον κήπο του σχολείου την άνοιξη...