Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα πλαίσια της δράσης ΚΑ1 του Erasmus+

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η αίτηση που υπέβαλε το σχολείο μας για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑ1 του Erasmus+ - Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, με κωδικό 2015-1-EL01-KA101-013292 και τίτλο «Η ψηφιακή Τάξη στην υπηρεσία ενός πιο Ευρωπαϊκά προσανατολισμένου σχολείου. Οι νέες τεχνολογίες ? το παράθυρό μας στην Ευρώπη»

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να μεταβούν στο φορέα επιμόρφωσης Cervantes Training στην Ισπανία και να  παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με το συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των web 2.00 εργαλείων στην τάξη, καθώς και να συμμετάσχουν σε επιτόπια παρακολούθησης εργασίας στο Δημοτικό Σχολείο Ysgol y Dderi στην Ουαλία.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις και δειγματικές διδασκαλίες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα.