Η Τσάντα στο Σχολείο

Τα Σαββατοκύριακα που θα μένουν οι τσάντες στο σχολείο μας είναι:

                         ΠΑ (ΣΑ-ΚΥ)      ΠΑ (ΣΑ-ΚΥ)    2018-2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:  8   (9-10)   και  22 (23-24)

ΜΑΡΤΙΟΣ:         8   (9-10)   και  22 (23-24)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:        5   (6-7)     και  12 (13-14)

ΜΑΪΟΣ:           10  (11-12)  και   24 (25-26)

ΙΟΥΝΙΟΣ:         7   (8-9)